درباره زنبور عسل

وظیفه دستگاه تناسلی زنبورعسل (ملکه)

اعمال دستگاه تناسلی زنبورعسل ملکه شامل تولید تخم (تشکیل زرده و پوسته ی خارجی تخم ) دریافت اسپرم و ذخیره آن در کیسه ی ذخیره ی اسپرم، وقایعی که منجر به بارور شدن تخم شده و نهایتا تخم گذاری انجام می شود.

ملکه دارای دو تخمدان است که در قسمت بالایی شکم در طرفین دستگاه گوارش قرار دارند. هر تخمدان دارای ۱۵۰ تا ۱۷۰ لوله ی سازنده تخم می باشد. هر لوله ی سازنده تخم توسط ساقه ای به لوله ی جانبی آورنده تخم متصل می گردد.

هر یک از لوله های سازنده تخم از چهار قسمت تشکیل شده است. رشته ی انتهایی، منطقه ی استقرار سلول های اولیه جنسی، منطقه ی تغذیه و رشد تخم و در آخر ساقه ی لوله سازنده تخم.

از سلول های جنسی، سلول هایی به نام آگنيا مشتق شده و از این سلولها نیز سلولهای دیگری به نام اسیت و همچنین سلول های غذایی به نام تروفوسیت به وجود می آید. آسیتها که در اثر عمل میوز (تقسیم با کاهش کروموزمی) به وجود آمده اند وارد منطقه ی بعدی لوله ی سازنده تخم یعنی؛ منطقه ی تغذیه و رشد میشوند و به صورت یک در میان با سلولهای تغذیه ای قرار می گیرند.

باید اضافه کرد که عمل تقسیم یا کاهش کروموزومی پس از عمل تخم گذاری در تخم تکمیل می گردد. در این منطقه هر سلول سلوااسیت به وسیله ی رشته ی باریک سیتوپلاسمی به سلول تغذیه ای بالای خود متصل گردیده است. اطراف هر آسیت و سلولهای تغذیه اش یک لایه سلولی به نام فولی کولار اپیدیلیوم احاطه شده است.

در منطقه ی تغذیه و رشد همان طوری که از نام آن بر می آید منطقه ای است که زرده در داخل آسیت جمع می شود. عمل تجمع زرده و رشد اسيتها را که ويتللو جنیسیس می گویند، بیشتر در نزدیکی های ساقه ی لوله ی سازنده تخم صورت می گیرد.

در اطراف اسيتها و در آخر مرحله ی ويتللو جنيسيس، دو دیواره داخلی و خارجی به وجود می آید. قسمتی از دیواره ی داخلی و تمام دیواره خارجی توسط فولی کولار اپیدیلیوم ترشح می شوند. اسیت های رسیده (کامل شده)، با تخم از ساقه های لوله ی سازنده تخم گذاشته، ابتدا وارد لوله های جانبی آورنده تخم و سپس وارد مجرای عمومی آورنده تخم و واژن میشوند. کیسه ی ذخیره ی اسپرم توسط لوله ی آورنده اسپرم در ناحیه ی واژن متصل می گردد.

 

وظیفه دستگاه تناسلی زنبورعسل نر

اعمال دستگاه تناسلی نر شامل تولید، ذخیره و انتقال اسپرم به ملکه است. دستگاه تولید مثل نر شامل دو بیضه است. در داخل هر بیضه لوله های سازنده اسپرم قرار دارند. نحوه ساخته شدن اسپرم در این لوله ها طی مراحل مختلفی صورت می گیرد.

از سلول های جنسی سلولهایی به نام اسپرماتوگونیا و سلولهای تغذیه ای به وجود می آید. اسپرماتوگونیا به صورت تقسیم مستقیم یا میوز تقسیم شده و تعداد زیادی اسپرماتوسیت به وجود می آورند.

در حشراتی که به صورت دو جنسی تولید مثل می کنند، اسپرم هاپلویید در اثر عمل تقسیم با کاهش کروموزومی (میوز) به وجود می آید. بدین معنی که هر اسپرماتوسیت دیپلویید در اثر دو بار تقسیم به چهار اسپرماتيد” هاپلوئید” تقسیم می گردد. ولی همان طوری که می دانیم تمام سلولهای بدن زنبور عسل نر من جمله سلولهای جنسی هاپلویید بوده و فقط n کروموزوم دارند.

در مرحله ی ساخته شدن اسپرم در زنبور عسل نر کاهش در کروموزوم اتفاق نیافتاده، بنابراین اسپرماتیدهای حاصله از تقسیم اسپرماتوسیتهای هاپلویيد، هاپلویید می باشند.

پس از ایجاد شدن اسپرماتیدها، منطقه ى انتهایی لوله ی سازنده اسپرم تغییر شکل داده و به اسپرم های تاژکدار یا اسپرماتوزویید تبدیل می شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید